Ivan Mas i Soley

Advocat. Soci fundador. Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell i a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Principals estudis i formació:
 • Llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2002.
 • Màster en Direcció Urbanística i Immobiliària, organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Associació de Promotors Constructors i Constructors d’Edificis de Barcelona i Província.
 • Màster de Dret del Medi Ambient, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Màster en Dret Administratiu, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Cursos d’Iniciació a la Professió d’Advocat, realitzats per l’Escola de Pràctica Professional de l’Advocacia, de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell i reconeguts pel Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
 • Curs d’advocats davant la nova Llei General Tributària, organitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana.
 • Curs sobre el procés contenciós administratiu, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Curs de dret de la construcció, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Cursos d’expropiació forçosa, organitzats per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Curs de procediment administratiu, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Curs d’introducció al dret ambiental, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Curs de prova en el procés contenciós administratiu, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Curs sobre inspecció i impugnació dels tributs, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Curs bàsic de Règim local, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Cursos d’urbanisme, organitzats per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Curs de dret administratiu i contenciós administratiu, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell.
 • Altres cursos, conferències, jornades i actes relacionats amb l’exercici de l’advocacia i el dret administratiu (responsabilitat patrimonial de l’administració, tributari, protecció de dades, contractació pública, noves tecnologies, dret a l’habitatge, drets reals, prevenció i control de les activitats; llicències i autoritzacions; etc.).
 • Ha impartit, com a professor, cursos en matèries relacionades amb el dret administratiu (com per exemple, de procés contenciós administratiu).
 • Curs sobre contractació del sector públic, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 • Curs sobre les institucions de la Unió Europea, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.