Dret del medi ambient

El dret del medi ambient ha esdevingut una matèria omnipresent en qualsevol àmbit, també en l’administratiu. Per això, ens hi hem especialitzat.

A dia d’avui, els vectors mediambientals s’integren en totes les altres disciplines que formen part del dret administratiu, conformant un nou sector del dret que incideix de ple en àrees que poden afectar directament els drets dels ciutadans (residus, soroll, contaminació, aigua, paisatge, territori, energia, etc.).

A PRODRET ADVOCATS, SLP, assessorem els nostres clients sobre la incidència que aquests vectors mediambientals poden tenir en els seus drets i facilitem el suport jurídic necessari per defensar-los adequadament.