banner-widget-home-dretadministratiu

El dret administratiu és la nostra especialitat i és l’eina de la qual ens valem per actuar en defensa dels drets i interessos dels nostres clients.

Davant de qualsevol disposició, acte, inactivitat o actuació provinent de l’administració, que els pugui afectar, en matèries molt diverses que tenen un punt comú, la intervenció d’una administració.

Més informació

banner-widget-home-lafirma

A PRODRET ADVOCATS donem la millor solució a les necessitats que els nostres clients tenen respecte l’administració.

Sota la direcció de l’advocat, Sr. Ivan Mas i Soley, especialista en dret administratiu, urbanisme i medi ambient, a PRODRET ADVOCATS som professionals del dret que ens imposem un compromís amb la millor defensa dels drets dels nostres clients, mitjançant treball, estudi i formació continuada dels lletrats que formem part de la firma. Aquesta és una premissa bàsica i imprescindible que complim any rere any per donar el millor servei possible.

Més informació

banner-widget-home-dreturbanistic

El dret urbanístic s’integra dins del dret administratiu i és una de les àrees més prolífiques de conflicte entre el ciutadà i l’administració.

L’administració, entre moltes altres competències, ostenta la urbanística, a través de la qual contínuament pren decisions per ordenar i gestionar el territori, imposant també sancions disciplinàries.

Més informació

banner-widget-home-lafirma

A PRODRET ADVOCATS som especialistes en dret administratiu, urbanisme i medi ambient.

Som juristes en PRO del DRET que, amb treball, honestedat i professionalitat, procurem trobar la millor solució pels nostres clients.
Més informació

banner-widget-home-dretmediambiental

El dret del medi ambient ha esdevingut una matèria omnipresent en qualsevol àmbit, també en l’administratiu. Per això, ens hi hem especialitzat.

A dia d’avui, els vectors mediambientals s’integren en totes les altres disciplines que formen part del dret administratiu, conformant una nou sector del dret que incideix en àrees que poden afectar als ciutadans.
Més informació

A les oficines de PRODRET ADVOCATS us donarem la millor solució a les vostres necessitats.

Carrer Borriana, 22, 1r pis
08202 – Sabadell
Telf.: 937 259 088 – 937 259 798
Fax: 937 276 396
Email: info@prodret.com

Més informació