La firma

Els orígens i la filosofia de treball de PRODRET ADVOCATS, SLP, bufet que dirigeix l’advocat Sr. Ivan Mas i Soley, troben les seves arrels en la continuada i exitosa tasca jurídica portada a terme, des de fa molts anys, per l’advocat i doctor en dret Sr. Josep Palma Rivero, qui va iniciar la seva activitat professional l’any 1970 i, pràcticament des del seu començament i fins a finalitzar la seva dilatada carrera, va especialitzar-se en dret públic (més concretament, en dret administratiu i urbanisme), fundant i dirigint el denominat “Bufet Palma”.

Després de quasi quatre dècades d’experiència, l’originari “Bufet Palma”, amb la voluntat d’objectivar la seva marca, consolidar-se, preparar-se per a l’adaptació a futures necessitats i efectuar un relleu generacional gradual en la direcció del bufet, va adoptar l’any 2009 la forma de societat limitada professional (SLP).

Actualment la denominació de la firma és la de PRODRET ADVOCATS, SLP, essent dirigida per l’advocat Sr. Ivan Mas i Soley (llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2002), en exercici des de fa més d’una dècada i amb àmplia i continuada formació i experiència en l’àrea del dret administratiu, l’urbanisme i el medi ambient, com ho acredita el mestratge que ha assolit amb la superació de diversos màsters (de dret urbanístic i immobiliari, de dret administratiu i de dret del medi ambient), cursos, conferències i jornades relacionats tots ells amb l’exercici de l’advocacia i amb matèries en les quals està especialitzat el despatx (expropiacions; dret de la construcció; règim local; procediment administratiu i contenciós administratiu; urbanisme; medi ambient; contractació pública; llicències, autoritzacions i control de les activitats; etc.), havent impartit també, com a professor, cursos en algunes d’aquestes matèries.

Aquests graduals canvis no han modificat, en absolut, ni la filosofia de treball, ni l’objectiu de la firma, que continua essent molt clar: Donar la millor solució a les necessitats que els nostres clients tenen respecte l’Administració pública.

Per això, a PRODRET ADVOCATS, SLP, mantenim la consolidada línia de rigorós estudi i treball en el camp del dret administratiu, urbanístic i del medi ambient, que des d’un inici caracteritza el bufet, i ens imposem un clar compromís amb la millor defensa dels drets dels nostres clients, mitjançant treball, estudi, seguiment exhaustiu dels assumptes i formació continuada. Compromisos, els citats, que també traslladem i exigim a l’àmplia xarxa de col·laboradors externs del bufet (arquitectes, enginyers, procuradors, advocats especialitzats en altres matèries com la civil, penal, mercantil, laboral, etc.), els serveis dels quals poden precisar, en algun moment, els nostres clients.

Totes aquestes premisses, que són per nosaltres bàsiques i imprescindibles, les complim any rere any per donar el millor servei als nostres clients i la millor solució possible als assumptes i problemes que ens plantegen, procurant dispensar-los, a tal efecte, un tracte professional, personalitzat, proper i honest, basat en un principi bàsic que entenem que ha d’impregnar la relació advocat – client, com és la confiança, el que ens allunya, de forma volguda, de ser considerats un despatx virtual.

Amb aquestes marcades característiques que ens defineixen com a firma, a PRODRET ADVOCATS, SLP, quedem a la seva disposició perquè, si ho precisa, pugui contactar amb nosaltres. Intentarem donar-li la millor solució jurídica possible, ja sigui en seu administrativa o judicial, als assumptes o problemes que es suscitin en la seva relació amb l’Administració pública.

PRODRET ADVOCATS, SLP: Professionals del dret.