Contacte

  Nom *

  Email *

  Assumpte

  El vostre missatge

  Responsable. Qui és el Responsable del tractament de dades?

  En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informem que Prodret Advocats S.L.P. (en endavant Prodret) és el titular de la web www.prodret.com, amb CIF B65075103 i domicili al carrer Borriana, num. 22, 1r Pis, 08202, Sabadell. Poden contactar, a més d’estar a la seva disposició a l’adreça que els hi hem facilitat, utilitzant els següents medis: per correu electrònic a: info@prodret.com

  Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

  La base legal per al tractament de les seves dades està basada en el consentiment que se li sol·licitarà al formulari de contacte. L’usuari que faciliti les seves dades personal a través del formulari de contacte de la web, estarà proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal (d’ara en endavant Dades Personals). La informació que ens faciliti a través del formulari de contacte i als correus electrònics passarà a ser introduïda en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Prodret i es mantindrà confidencial i protegit.

  Prodret informa als usuaris que, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, i el RGPD 679/2016, aquesta entitat realitza tractaments amb dades personals que es descriuran en aquesta política de privacitat. Per tot això, l’USUARI accepta de forma expressa, plenament i sense reserves que Prodret tracti les seves dades personals de forma automatitzada amb la finalitat de poder respondre-li a les seves consultes. A l’epígraf finalitat li detallem àmpliament amb quina finalitat tractem les seves dades personal. El Responsable del tractament és Prodret. Aquesta política de privacitat descriu la recopilació l’ús que fem de la seva informació personal. Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades obligatòries per a utilitzar el formulari de contacte.

  Procedència. Com hem obtingut les seves dades?

  Tota la informació personal, dades de caràcter personal, que tenim de vostè ens les ha facilitat a través del formulari de contacte o als correus electrònics.

  Les categories de dades que es tracten al formulari de contacte són:

  No es tractaran dades especialment protegides.

  Visitar la web de Prodret no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

  L’usuari tindrà l’opció de prestar la seva acceptació i consentiment al tractament de les seves dades personals per part de Prodret de conformitat amb la Present Política de Protecció de Dades. No obstant, si no accepta els termes de la Política de Protecció de Dades, l’usuari no podrà utilitzar els diferents formularis de contacte.

  Prodret prohibeix expressament que els menors de divuit anys facilitin dades personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors. En cas de ser menor de divuit anys i no tenir aquest consentiment, no faciliti dades personals a Prodret ni utilitzi els nostres serveis.

  L’usuari haurà de facilitar a Prodret les dades personals que se li puguin requerir quan utilitzi el formulari de contacte. Les dades personals seran tractades amb el grau de protecció legalment exigible per a garantir la seguretat de les mateixes i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, sent l’usuari conscient i acceptant que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

  Finalitat. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personal?

  A Prodret tractem la informació que ens facilita per a gestionar les consultes rebudes. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres fins, no s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb els principis de protecció de dades de la llei espanyola LOPD Llei Orgànica 15/1999, el RD 1720/2007 i el nou RGPD 679/2016. Per complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliti, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

  El nostre compromís:

  L’usuari haurà d’omplir el formulari de contacte amb dades verdaderes, exacte, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a Prodret, o a tercers com a conseqüència de la inobservança d’aquests aspectes.

  Per quant de temps conservarem les seves dades?

  Les dades de contacte s’eliminaran una vegada hagi estat resposta la consulta.